Digitalakademin

Digitalakademin

Digitalakademin

Digitalakademin lanserades i oktober 2015 på initiativ av Google och Almi. Detta är ett utbildningsprogram som har som mål att lära företagare att utnyttja de möjligheter som internet och digitalisering erbjuder. Programmet, som består av fyra utbildningstillfällen, riktar sig till svenska företagare inom små och medelstora företag som vill få redskap för att lyckas bättre online. Kursen är resultatet av ett samarbete mellan Google och Almi Företagspartner och leds av en Google-certifierad partner. Målet är att du som företagare ska lära dig hur du bättre kan nå ut till dina kunder och samtidigt öka ditt företags tillväxt. Sverige har länge varit bland de främsta i världen när det gäller marknadsföring på nätet, men i och med ständigt ökad konkurrens på den internationella marknaden blir det allt viktigare att utveckla sig för att vara framgångsrik i den ständigt pågående digitaliseringen. Digitalakademin är till för att stärka konkurrenskraften hos svenska företag.

 

Utbildningsprogrammet i Digitalakademin

Utbildningsprogrammet som Digitalakademin erbjuder består av fyra moduler. Teman som tas upp är bland andra närvaro online, marknadsföring på nätet, användarvänlighet och hur man driver trafik till sin webbplats. I den första modulen lär sig deltagare vikten av att skapa synlighet för sitt företag online, samt hur man bildar en bra grundstruktur till sitt företags hemsida. Den andra modulen tar upp frågan om hur man optimerar sin hemsida för att besökare ska vilja ta del av tjänsterna och bli kunder hos företaget. Modul tre handlar om sökmotoroptimering och hur man skapar kanaler för att fler kunder ska hitta fram till ens hemsida. I den fjärde och sista modulen är temat implementering och utveckling, och här får deltagare ta del av tips på hur man kan fortsätta att utveckla sitt företag på nätet efter att utbildningen är slut. När du har gått den kostnadsfria utbildningen har du möjlighet att delta i fördjupade kurser i olika ämnen för att ytterligare utveckla dina strategier för ökad tillväxt.

Gå med i Digitalakademin

Hela utbildningspaketet, som består av ett kickoff-event och fyra utbildningstillfällen, är kostnadsfritt och ordnas på totalt åtta orter runt om i Sverige. Grupperna kan bestå av allt mellan 20 och 60 deltagare. På kickoff-tillställningarna får du information om utbildningsprogrammet, och du får också höra intervjuer med representanter från Almi Företagspartner och Google, samt träffa andra företagare. Om du är intresserad av att gå med i Digitalakademin kan du anmäla dig på Digitalakademins hemsida. Där hittar du även datum och plats för nya kickoff-event och utbildningstillfällen.