innehållsmarknadsföring

Innehållsmarknadsföring för e-handel

Innehållsmarknadsföring, även kallad content marketing, är en vanlig teknik för marknadsföring inom digitala kanaler idag och har blivit ett betydelsefullt sätt för att skilja sig från konkurrenterna.

Genom att skapa innehåll som kretsar kring målgruppens intresse och problemområde kan man som e-handlare fånga upp presumtiva kunder tidigt i köpcykeln. Även mindre företag kan dra stor nytta av innehållsmarknadsföring.

Innehållsstrategi för att nå framgång

Att skapa innehåll tar tid och för mindre företag är den största utmaningen ofta tidsbrist. Det räcker inte att bara skriva texter för att lyckas med sin marknadsföring. För en framgångsrik innehållsmarknadsföring krävs en innehållstrategi. Fokusera på de kanaler som passar bäst för din målgrupp, det är inte realistiskt att använda alla, och koppla dessa till utvalda sociala nätverk för att sprida innehållet.

Sprid innehållet i rätt kanaler

För att sprida innehållet är sociala medier och sökmotorer så som Facebook och Google utmärkta gratiskanaler. En artikel eller video som anses intressant av målgruppen kan spridas snabbt och komma upp i många delningar på Facebook eller hittas gång efter annan via Google. Varje dag gör svenskarna över 35 miljoner sökningar på Google.

Skapa förtroende genom innehållsmarknadsföring

Hur innehållet ska utformas beror naturligtvis på vilken tjänst eller produkt som erbjuds samt målgrupp. Fokus i den digitala sfären ligger på relationer, det är viktigt att skapa förtroende även i relationer mellan företag/varumärken och kunder. Var personlig och bjud på dig själv, ofta kommer man långt med humor.

Mäta resultat

Se till att följa upp innehållsmarkandsföringen och mäta vilka resultat den ger. Många fokuserar på trafiken och omfattningen men missar att mäta den faktiska avkastningen. Det är viktigt att även mäta de långsiktiga effekterna och försöka skapa ett värde i lojalitet istället för att bara locka snabb trafik på kort sikt.