kvinnor kan e-handel!

Kvinnor duktiga på e-handel

Kvinnorna kommer att dominera e-handelsvärlden inom några år!

Vad är e-handel?
E-handel är när ett företag eller konsument säljer, köper eller byter en produkt, tjänst eller information oftast över Internet. E-handel är inte teknik och inte att välja bäst plattform, bäst betalsätt, bäst rescensionssystem, eller sökverktyg. E-handel är handel och inget annat. Tekniken är ett verktyg för att bedriva handel och inte det viktiga!

Bland alla landets egenföretagare är en fjärdedel kvinnor. Andelen ökar, men långsamt från 20 till 25 procent sedan 2005. Med samma takt dröjer det minst 40 år innan hälften av alla företagare är kvinnor. Men andelen kvinnor ökar, inte minst inom e-handeln där nästan hälften, 48 procent, av bolagsinnehavarna är kvinnor. Det enligt en färsk genomgång på Allabolag.se, som tagits fram på uppdrag av Payson.
Generellt startar kvinnor bolag inom inredning, mode och hälsa, även om det är många män inom det området också. Män är överrepresenterade när det gäller teknik och bygg, säger Emma Lindgren, marknadschef på Payson till Dagens Industri.

Varför få kvinnor startar eget?
En företagare jobbar i snitt mer än en anställd och det gör att kvinnor, framförallt under småbarnsåren, har svårare att driva företag, säger Andreas Mångs på Linneuniversitet till Dagens Nyheter.

En annan faktor handlar om att kvinnor fortfarande tar större ansvar än män för hem och barn.
En företagare jobbar i snitt mer än en anställd och det gör att kvinnor, framförallt under småbarnsåren, har svårare att driva företag, säger Andreas Mångs.

Vad finns det då att göra för att få fler kvinnliga företagare?
Potentiellt så skulle andelen kvinnliga företagare öka om man privatiserade fler delar av den offentliga sektorn. En annan viktig del är att anpassa de sociala försäkringssystemen så att samma regler gäller vid föräldraledighet för den som är företagare som för den som är anställd. Mer barnomsorg på obekväma tider skulle också kunna ge effekt, säger Andreas Mångs till Dagens Nyheter.