e-handelstrender inför 2015

E-handelstrender inför 2015

Alla som driver e-handel är måna om att ha koll på trenderna, och HUI ger varje kvartal ut en rapport. Senaste rapporten visar en tillväxt sedan föregående år på 17%.

Här har vi samlat några av de punkter som vi tror är extra viktiga att ha koll på när det gäller e-handelstrender inför 2015 hämtat från rapporten från Q3 2014.

statistikNågra statistiska detaljer om e-handel inför 2015.
-Drygt 50% svarar att köp i fysisk butik föregås av sökning på              Internet. Här finns ett stort mörkertal enbart 3% svarar definitivt nej att de inte först gör sökning på nätet. Den verkliga andelen kan därför antas ligga betydligt högre än 50%.
-På bara ett kvartal har andelen som handlar från sin mobil ökat 50%.
-Enbart 1/3 av de som driver e-handel svarar att de inte gör justeringar av layout / design inför olika säsonger, tex julhandeln.
”Ytterst få konsumenter anger osäkerhet” som skäl att inte e-handla.

Slutsatser inför 2015 om trender för e-handel
En glädje är ju att e-handel fortfarande visar en ökning på tvåsiffriga tal, det är en expanderande marknad! Samtidigt har den mognat vilket tex innebär att andelen osäkra kunder inför e-handel nu är en försumbar andel. Här ska ändå betonas att för den enskilda webbshoppen krävs stabila funktioner i synnerhet vad gäller kassa och betallösningar.

Värdet av en e-handel för de som driver fysisk butik tycks också öka, här är trenden att tydlig att den som driver fysisk butik också behöver finnas på nätet. Vår bedömning är att denna trend växt sig starkare på senare tid, man vill helt enkelt kolla sortimentet online innan man bestämmer om det är värt att göra resan till butiken. Finns inte produkten online åker man till en annan butik och handlar där!

Ska man hävda sig i konkurrensen bland andra som driver e-handel visar ovan statistik tydligt vikten av att jobba aktivt med sin webbshop med anpassningar för säsongen som råder. Här ingår nog också att man håller sin e-handel tekniskt uppdaterad så den är responsiv och stöder läsplatta och smartphones. Man inte bara surfar på mobila enheter, man genomför också betalningar på dessa enheter.

Välj en inriktning där det är enklare att lyckas med din e-handelssatsning!
Vi skulle vilja lägga till en slutsats som inte utgår från denna rapport: Vissa branscher börjar bli ganska mogna och där finns tom en överetablering. Det innebär att kostnaden att nu starta upp e-handel inom dessa områden är mycket krävande och det är en stor utmaning att lyckas. Tydliga områden är tex skor, barnkläder, allmänna inredningssortiment, och sedan tidigare givetvis också böcker, film och musik. Ska man starta e-handel i mindre skala tror vi avgörande är att man har ett nischat sortiment med en tydlig målgrupp utan alltför stor konkurrens, i annat fall kommer kostnaden för att få en kund göra det omöjligt att nå lönsamhet.
”Geni är 1% inspiration och 99% perspiration.” – Thomas Edison