Öka försäljningen genom att anpassa din e-handel för dina kunder

Gör en Affärsplan för din e-handelssatsning!

Många tycker e-handel låter lockande. En expanderande marknad, låga startkostnader, inget behov av lokaler i dyra lägen osv… Ja möjligheterna är helt klart mycket stora!

Samtidigt vittnar många om att framgångsrik e-handel bygger på noggrann förberedelse. I det arbetet bör det faktiskt stå klart att e-handel inte är så enkelt att lyckas med.

Ett bra råd är att inte bara fokusera på att få upp en webbplats med e-handel, att lösa det tekniska. Den viktigare frågan är att säkerställa att Affärsidén funkar och få klart på toltalkostnaderna för satsningen. Identifiera de viktigaste nyckeltalen, mät och räkna på allt.

Några saker man behöver räkna påmoney
– Kostnad för att starta upp e-handel inkl driftskostnad. Här finns en hel djungel av alternativ, i längden är det oftast mest lönsamt att prioritera låga månadskostnader.
– Kostnader för vidareutveckling av e-handelsplattformen, var säker på att du efterhand kommer vilja ha fler funktioner. Plattformen ska vara skalbar!
– Vilka betallösningar ska finnas med från början, vad krävs för att få kunden att lägga en order? Vanligen Faktura och betalkort!
– Snittordervärde
– Täckningsbidrag – På order och produktnivå.
– Kostnad för anskaffning av en ny kund
– Marknadsföringskostnad sett till omsättning
– Konverteringsgrad
– Benchmarking, konverteringsgrad för olika marknadsföringsåtgärder, tex Nyhetsbrev, Adwords, SEO osv.
– Ev gå någon utbildning inom webbstrategi & Internetmarknadsföring tex Google Analytics.
– Resurser för Remarketing, vilka insatser krävs för att få kunden att handla igen.
– Lagrets omsättningshastighet
– Varulagrets värde, eller ska produkten beställas från leverantör först när order inkommit.
– Fraktkostnad per order, täckningsbidrag för frakt.
– Returandel, hur hålla nere denna andel och få bra administrering?

Slutsats – God förberedelse lönar sig om du ska starta e-handel!
Med ovan punkter blir det ju tyvärr mer besvärligt, kanske också vissa punkter är svåra för dig att greppa. Ett bra tips att göra hemläxan ordentligt innan du startar upp din e-handel. Lägg rejält med tid att gå igenom olika forum och sajter för att lära dig så mycket som möjligt innan du startar!
En vanlig slutsats av ovan punktlista är att Marknadsföringen kräver betydligt större resurser jämfört kostnaden för själva e-handelsplattformen.
”Det tar tjugo år att bygga förtroende och fem minuter att förstöra det. Om du tänker på det så kommer du att göra saker annorlunda.” – Warren Buffett